Onze CGKv identiteit

Wij weten ons met elkaar verbonden door het geloof in God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn Heilige Geest. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen. Die verbondenheid in geloof hebben we uitgesproken in onze belijdenissen. Verder hebben we deze verbondenheid vorm gegeven in kerkordelijke afspraken in de CGK en GKv. Zij functioneert in tal van onderlinge contacten en gezamenlijke activiteiten.

Geloven is meer dan de overtuiging dat God zich bekend maakt in de bijbel. Essentieel voor het geloof is de liefde voor God en het vertrouwen, dat Hij als onze Vader in de hemel zijn weg gaat met zijn kinderen op aarde. Als leden van onze kerkgemeenschap hebben we een gezamenlijke relatie met God en zo ook met elkaar. In de gemeente helpen en stimuleren we elkaar in een levende verhouding met God. Daarbij is iedereen welkom.

We luisteren eerbiedig en zorgvuldig naar wat God in de bijbel te zeggen heeft. Dat blijkt steeds een goede boodschap te zijn, die mensen goed doet en die enthousiast maakt om er naar te leven.

Erediensten

De erediensten op zondag vormen het hart van het gemeente-zijn. De naam zegt het al. We komen in de allereerste plaats samen om God te eren. We doen dat niet omdat we altijd in jubelstemming zijn, maar omdat God dat van ons vraagt.

Wanneer we in lofprijzing ons hart richten op God, onze Vader, krijgt Hij de ruimte om met zijn Woord over ons leven te gaan regeren. Dat Woord neemt in de erediensten een centrale plek in. We mogen ons laten bemoedigen door Gods beloften en willen ons onderwerpen aan de wegen die Hij ons wijst.

Daarnaast is de eredienst belangrijk in verband met het onderhouden van de onderlinge contacten, de gemeenschap de heiligen. Je zit niet alleen voor jezelf in de kerk, maar minstens zo belangrijk is het om er voor de ander te zijn. Het is de opdracht van God om juist ook door het trouw bezoeken van de samenkomsten elkaar vast te houden in het volgen van de Heere Jezus Christus.

Tijdens de morgendienst is er zondagschool voor de kinderen in de basisschool leeftijd. Zij volgen dan een eigen onderwijs traject. Na de wetslezing en het gebed gaan de kinderen vanuit de kerk daarheen. Voor de allerkleinsten is er oppas, zowel in de morgen- als in de middagdienst.

Jaarlijks worden er 4 Ontmoetingsdiensten georganiseerd. De diensten hebben een bijzonder karakter en zijn laagdrempelig. Tevens worden er jaarlijks 4 Thema Jeugddiensten georganiseerd samen met de Jeugd. Dit zijn diensten gericht op de jeugd maar ook geschikt voor ouderen. In beide diensten wordt de liturgie in overleg met de predikant gemaakt.