Kerkdiensten

Evenement details:

 • Kerkenraad

  De Raad bestaat uit drie sectoren:
  1) Kerkenraad Algemene Zaken, deze Raad gaat voornamelijk over stoffelijke zaken.
  2) Smalle kerkenraad, deze Raad gaat over pastorale zaken
  3) Diaconie
  Gezamenlijk vormen zij de Brede Kerkenraad.

  Predikant

  Ds. J.D. van ’t Zand

  Ouderlingen

  Bert Bisschop, voorzitter Smalle Kerkenraad
  JanDirk Boerkoel
  Tjipke Hoekstra, voorzitter Brede Kerkenraad
  Age Kuipers
  Jan van der Linden, voorzitter KAZ
  Hilbrand Pierik
  Jeroen van de Riet, jeugdouderling

  Diakenen

  Taco Bergstra
  Frederik Boonstra
  Jaap de Boer, voorzitter diaconie
  André van Riemsdijk


  Vacatures

  Op dit moment zijn er 3 vacatures: 1 jeugdouderling en 2 diakenen.

  Scriba

  Akke Gijzen, zij is lid van de Raad maar geen ambtsdrager.

  De Kerkenraad Algemene Zaken vergadert maandelijks.
  De Smalle Kerkenraad vergadert 2 maandelijks
  De Diaconie vergadert 8 maal per jaar.
  De Brede kerkenraad + 6 à 8 maal per jaar.

  De Gemeentevergadering wordt jaarlijks georganiseerd in het voorjaar, maar met belangrijke zaken wordt er een extra vergadering uitgeschreven.