Kerkdiensten

Evenement details:

 • Wijkteams/Miniwijken

  De wijkteams bestaan uit een ouderling, diaken, coördinator en wijkdames. Het doel van een miniwijk is het bevorderen van het onderlinge contact, pastoraat, zorg en geestelijke opbouw. Een tweede doel is, dat gemeenteleden gestimuleerd worden hun gaven en talenten in te zetten in het werk en in de kerk. Tenslotte worden de ouderlingen en diakenen ondersteund in hun werk in de gemeente. Onderstaand vindt u de opbouw van de wijkteams.

  Wijk A

  Ouderling: A. Kuipers
  Diaken: J. de Boer
  Coörd 1: J.G. Posthuma
  Coörd 2:
  Coörd 3: G. Muurling
  Wijkzuster: J. Lijzenga
  Wijkzuster: L. v.d. Linden

  Wijk B

  Ouderling: J. Posthuma
  Diaken: A. v Riemsdijk
  Coörd 1: I. de Bree & R. Blokzijl
  Coörd 2: F. Bergstra
  Coörd 3: M. Visscher
  Wijkbroeder: K. Oosterheert
  Wijkzuster:

  Wijk C

  Ouderling: B. Bisschop
  Diaken: W. Kuipers
  Coörd 1: J. vd Linden
  Coörd 2: R. en W. Westerhof
  Coörd 3: J. en S. Wierda
  Wijkzuster: H. Krol
  Wijkbroeder: J. Brandsma

  Wijk D

  Ouderling: J.D. Boerkoel
  Diaken: T. Bergstra
  Coörd 1: T. Munneke
  Coörd 2: Y. de Boer
  Coörd 3: Tj.de Boer en F. Rozema
  Wijkzuster: S. vd Wal
  Wijkbroeder: H. Rozema

  Wijk E

  Ouderling: H. Pierik
  Diaken:
  Coörd 1: A. Loopstra
  Coörd 2: H. Postma
  Coörd 3: J. en J. Sweering
  Wijkzuster: F. Buist
  Wijkzuster: S. Dijkstra