Kerkdiensten

Evenement details:

 • Verenigingen

  Ahazia

  De zondagschool is er voor kinderen vanaf 4 jaar. Zij komen bijeen tijdens de morgendienst. Eerst komen ze met hun ouders in de kerk en op aangeven van de predikant gaan ze naar SPES. De onderwerpen worden behandeld via een rooster doe ouders / verzorgers krijgen en waarop staat wanneer er zondagschool is welk onderwerp er aan de beurt is.

  Eén keer per maand en in de zomervakantie is er geen zondagschool, dan worden de kinderen in de kerk verwacht.

  De Springplank

  Dit is een club voor jeugd van 11 tot en met 15 jaar. De bijeenkomst is iedere 14 dagen van 19.15 – 21.00 uur in SPES. Er wordt onderwijs gegeven en men doet leuke dingen met elkaar.

  Maranatha

  Onze Jeugdvereniging heet Maranatha en heeft 20 jongeren uit de Christelijke Gereformeerde Kerk vrijgemaakt Sneek. De vereniging is voor jongeren vanaf 16 jaar.Om de twee weken komen we op de zondagochtend bij elkaar in 'SPES'. We zingen met elkaar, en behandelen elke keer een thema, meegebracht door de JV -leden zelf. Naast deze tweewekelijkse bijeenkomsten doen we ook nog andere, gezellige dingen met elkaar. Sinds 2009 zijn we in het ‘bezit’ van een jeugdzolder boven de kerk. Daar ontmoeten we elkaar regelmatig, ook door de weeks.
  Naast deze activiteiten die wij samen organiseren zijn we ook onderdeel van een district, district Friesland. In dit district zitten naast onze JV ook de JV van Harlingen / Franeker en Drachten. Vanuit het district worden ook verschillende activiteiten georganiseerd, zoals gezamenlijke JV's en uitwisselingen tussen jeugdverenigingen.

  Lydia

  Onze vrouwenvereniging vergadert iedere 14 dagen om 19.45 uur in SPES. Iedere keer wordt een onderwerp besproken.

  Diversen

  Dan zijn er nog verschillende Bijbelstudiegroepen / Gespreksgroepen op zondag- , maandag- en dinsdagavond volgens een vast maandelijks rooster.Ook ontbreekt het ons niet aan een gebedsgroep.

  Muzikaliteit

  Om een ieder van de muzikale talenten uit onze gemeente te laten genieten is er jeugdband Connected en Praiseband S.I.G.N., zij repeteren regelmatig en treden op tijdens praise- en ontmoetingsdiensten.