Doop en Avondmaal

Doop

In onze gemeente worden pasgeboren kinderen, maar ook volwassenen die tot geloof komen, gedoopt. De doop is een zegel op Gods belofte van vergeving en vernieuwing, door het bloed van Jezus. Het teken hiervan is de besprenkeling met het water, waardoor de afwassing van onze zonden wordt uitgebeeld. In de doop wordt je geroepen tot een leven in geloof en gehoorzaamheid aan God. Matt 28:19Matt 28:19
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

WP-Bible plugin
 

Avondmaal

Zes maal in het jaar vieren wij het Heilig Avondmaal. We gedenken dan dat Gods Zoon, Jezus Christus aan het kruis gestorven is. Hierdoor mogen wij weten dat al onze zonden in de naam van Jezus Christus vergeven zijn en wij in een rechte verhouding staan tot God. De belijdende leden van de gemeente vieren dit door gezamenlijk brood te eten en wijn te drinken. 1 Kor 11:261 Kor 11:26
Dutch: De Nieuwe Bijbelvertaling (2004/2007) - NBV

26 Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt.

WP-Bible plugin