Kerkenraad

De Raad bestaat uit drie sectoren:
1) Kerkenraad Algemene Zaken, deze Raad gaat voornamelijk over stoffelijke zaken.
2) Smalle kerkenraad, deze Raad gaat over pastorale zaken
3) Diaconie
Gezamenlijk vormen zij de Brede Kerkenraad.

De Kerkenraad Algemene Zaken vergadert maandelijks.
De Smalle Kerkenraad vergadert 2 maandelijks
De Diaconie vergadert 8 maal per jaar.
De Brede kerkenraad + 6 à 8 maal per jaar.

De gemeentevergadering wordt jaarlijks georganiseerd in het voorjaar, maar met belangrijke zaken wordt er een extra vergadering uitgeschreven.