Zondagsschool

Drie zondagen in de maand worden alle kinderen van 4 – 12 jaar uitgenodigd om mee te gaan naar de zondagschool.
Hier gaan we uiteen in 3 verschillende leeftijdsgebonden groepen. Deze 3 groepen hebben het hele jaar door vaste begeleiders. Ons team bestaat uit 11 personen. (9 vrouwen en 2 mannen).

Aan het begin van een nieuw seizoen wordt gekeken hoe de onderverdeling per groep gemaakt wordt. Wij, leiders van de zondagschool, hopen dat we hier de liefde van de Here Jezus over kunnen dragen op de kinderen. We zijn betrokken bij elk kind en proberen individuele aandacht en vertrouwen te bieden, zodat de kinderen in hun geloof kunnen groeien. We stemmen het Bijbels onderwijs af op het niveau en de belevingswereld van de kinderen. Hiervoor maken we o.a. gebruik van de methode: “Vertel het maar”. Binnen deze methode is een onderscheid gemaakt tussen onder-, midden- en bovenbouw.

Er worden binnen een seizoen verschillende Bijbelse verhalen behandelend. Vaak rondom een thema van ongeveer 6 weken.Naast de vertellingen, zingen we christelijke liedjes met elkaar, bidden we met de kinderen en verwerken we het Bijbelverhaal op een creatieve manier.
Eveneens worden de kerkelijke feestdagen hierin meegenomen. Om de Bijbelse feesten inzichtelijk te maken voor de kinderen, wordt dit door middel van projecten visueel ondersteund.Om de hele gemeente hierbij te betrekken wordt de strekking van deze projecten in het kort binnen de eredienst verteld en maken we soms gebruik van een bijpassend projectlied.

Tevens zetten we ook regelmatig de talenten van de kinderen in binnen bijzondere diensten. De kinderen knutselen vaak een zelfgemaakt cadeautje in elkaar voor b.v. doopouders, zingen een lied bij het doopfont of in een kindgerichte dienst of ontmoetingsdienst.Door de kinderen er bij te betrekken, willen we ze laten zien en laten ervaren dat ze een eigen plek hebben in onze gemeente.

En tot slot vermelden we nog dat we elk jaar afsluiten met een schoolreisje. Dit mede om de onderlinge band met elkaar te versterken.