Geschiedenis

Elke kerk en geloofsstroom kent zijn eigen geschiedenisverhaal. Wij hebben onze geschiedenis in drie subpagina’s ondergebracht. Onder Gebouw vind u de geschiedenis van het Witte Kerkje. De brand, wederopbouw en de bouw van het SPES (verenigings/ontmoetings) gebouw. Verder kunt u de namen van de oud predikanten vinden die in de loop der jaren in de CGK als GKV hebben gepreekt. We streven er in de loop van de tijd nog naar om enkele foto’s te plaatsen van de desbetreffende predikanten.

Als laatste vind u het geschiedenisverhaal van het orgel wat zich nu in het Witte Kerkje bevind.

Wanneer u nog opmerkelijke verhalen heeft omtrent de geschiedenis van bijvoorbeeld het orgel of van het Witte Kerkje zelf dan kunt u deze natuurlijk altijd bij ons kwijt. Stuur uw mail naar info@wittekerkje.nl